Algemeen

Dit is een JSON API server

Inhoud

Login
Site
Idea
Argument
Vote
Email
Newsletter Signup

Site

GET /api/site/
list all sites

POST /api/site/
create a site

GET /api/site/:SITE_ID
view one site

PUT /api/site/:SITE_ID
update one site

DELETE /api/site/:SITE_ID
delete one site

GET request zijn public, de anderen alleen toegankelijk voor admin

config

Sites hebben een veld config. Dat is een json veld.

Uiteindelijk zal de API alleen config vars opslaan die zijn gedefineerd. Voor nu accpeteert hij alles om ontwikkelwerk eenvoudiger te maken.

De gedefinieerde config wordt nog wel gebruikt voor defaults etc. Die ziet er nu zo uit (maar dat is volgende week vast weer anders):

{
 "config": {
  "allowedDomains": {
   "type": "arrayOfStrings",
   "default": [
    "https://openstad-api.amsterdam.nl"
   ]
  },
  "basicAuth": {
   "type": "object",
   "subset": {
    "active": {
     "type": "boolean",
     "default": false
    },
    "user": {
     "type": "string",
     "default": "openstad"
    },
    "password": {
     "type": "string",
     "default": "LqKNcKC7"
    }
   }
  },
  "cms": {
   "type": "object",
   "subset": {
    "dbName": {
     "type": "string",
     "default": "domainname-id"
    },
    "url": {
     "type": "string",
     "default": "https://openstad-api.amsterdam.nl"
    },
    "hostname": {
     "type": "string",
     "default": "openstad-api.amsterdam.nl"
    },
    "after-login-redirect-uri": {
     "type": "string",
     "default": "/oauth/login?jwt=[[jwt]]"
    }
   }
  },
  "notifications": {
   "type": "object",
   "subset": {
    "from": {
     "type": "string",
     "default": "EMAIL@NOT.DEFINED"
    },
    "to": {
     "type": "string",
     "default": "EMAIL@NOT.DEFINED"
    }
   }
  },
  "email": {
   "type": "object",
   "subset": {
    "siteaddress": {
     "type": "string",
     "default": "EMAIL@NOT.DEFINED"
    },
    "thankyoumail": {
     "type": "object",
     "subset": {
      "from": {
       "type": "string",
       "default": "EMAIL@NOT.DEFINED"
      }
     }
    }
   }
  },
  "oauth": {
   "type": "objectsInObject",
   "subset": {
    "auth-server-url": {
     "type": "string"
    },
    "auth-client-id": {
     "type": "string"
    },
    "auth-client-secret": {
     "type": "string"
    },
    "auth-server-login-path": {
     "type": "string"
    },
    "auth-server-exchange-code-path": {
     "type": "string"
    },
    "auth-server-get-user-path": {
     "type": "string"
    },
    "auth-server-logout-path": {
     "type": "string"
    },
    "after-login-redirect-uri": {
     "type": "string"
    }
   }
  },
  "ideas": {
   "type": "object",
   "subset": {
    "canAddNewIdeas": {
     "type": "boolean",
     "default": true
    },
    "feedbackEmail": {
     "from": {
      "type": "string",
      "default": "EMAIL@NOT.DEFINED"
     },
     "subject": {
      "type": "string"
     },
     "inzendingPath": {
      "type": "string",
      "default": "/PATH/TO/PLAN/[[ideaId]]"
     },
     "template": {
      "type": "string"
     }
    }
   }
  },
  "arguments": {
   "type": "object",
   "subset": {
    "new": {
     "type": "object",
     "subset": {
      "anonymous": {
       "type": "object",
       "subset": {
        "redirect": {
         "type": "string",
         "default": null
        },
        "notAllowedMessage": {
         "type": "string",
         "default": null
        }
       }
      },
      "showFields": {
       "type": "arrayOfStrings",
       "default": [
        "zipCode",
        "nickName"
       ]
      }
     }
    }
   }
  },
  "votes": {
   "type": "object",
   "subset": {
    "isViewable": {
     "type": "boolean",
     "default": false
    },
    "isActive": {
     "type": "boolean",
     "default": null
    },
    "isActiveFrom": {
     "type": "string"
    },
    "isActiveTo": {
     "type": "string"
    },
    "requiredUserRole": {
     "type": "string",
     "default": "member"
    },
    "mustConfirm": {
     "type": "boolean",
     "default": false
    },
    "withExisting": {
     "type": "enum",
     "values": [
      "error",
      "replace"
     ],
     "default": "error"
    },
    "voteType": {
     "type": "enum",
     "values": [
      "likes",
      "count",
      "budgeting"
     ],
     "default": "likes"
    },
    "maxIdeas": {
     "type": "int"
    },
    "minIdeas": {
     "type": "int"
    },
    "minBudget": {
     "type": "int"
    },
    "maxBudget": {
     "type": "int"
    }
   }
  },
  "newslettersignup": {
   "type": "object",
   "subset": {
    "isActive": {
     "type": "boolean",
     "default": false
    },
    "confirmationEmail": {
     "type": "object",
     "subset": {
      "from": {
       "type": "string",
       "default": "EMAIL@NOT.DEFINED"
      },
      "subject": {
       "type": "string"
      },
      "url": {
       "type": "string",
       "default": "/PATH/TO/CONFIRMATION/[[token]]"
      },
      "template": {
       "type": "string"
      }
     }
    }
   }
  },
  "ignoreBruteForce": {
   "type": "arrayOfStrings",
   "default": []
  }
 }
}

Idea

GET /api/site/:SITE_ID/idea/
list all ideas

POST /api/site/:SITE_ID/idea/
create an idea

GET /api/site/:SITE_ID/idea/:IDEA_ID
view one idea

PUT /api/site/:SITE_ID/idea/:IDEA_ID
update one idea

DELETE /api/site/:SITE_ID/idea/:IDEA_ID
delete one idea

GET request zijn public, POST is alleen toegankelijk voor admin, de anderen alleen voor admin en de eigenaar

Je kunt aan de GETs query parameters meegeven. Die werken als scopes voor Sequelize; dat komt uit de bestaande app. Bestaande scopes zijn:

selectRunning
includeArguments
includeMeeting
includePosterImage
includeUser
includeVoteCount
includeUserVote

extraData

ideas hebben een extraData veld dat een JSON object bevat. De toegestane waarden daarin worden gedefinieerd in de config van de API danwel van de site:

 "ideas": {
  "extraData": {
   "gebied": {
        "type": "enum",
        "values": ["Oud-West", "Bos en Lommer", "De Baarsjes", "Westerpark", "West Algemeen"],
        "allowNull": false,
      },
      "thema": {
        "type": "enum",
        "values": ["Groen", "Diversiteit & Inclusiviteit", "Duurzaam"],
        "allowNull": false,
      },
      "images": {
        "type": "arrayOfStrings",
        "allowNull": true
      }
  }
  }

TODO

TODO

Argument

GET /api/site/:SITE_ID/argument
list all arguments for a site

GET /api/site/:SITE_ID/idea/:IDEA_ID/argument
list all arguments for one idea

GET /api/site/:SITE_ID/idea/:IDEA_ID/argument?sentiment=for?sentiment=for&withUserVote=1&withVoteCount=1
list all arguments for one idea where sentiment is 'for'
include the number of votes on this argument
include whether or not the current userr has voted

GET /api/site/:SITE_ID/idea/:IDEA_ID/argument/:ARG_ID
view one argument

POST /api/site/:SITE_ID/idea/:IDEA_ID/argument
create an argument

PUT /api/site/:SITE_ID/idea/:IDEA_ID/argument/:ARG_ID
update one argument

POST /api/site/:SITE_ID/idea/:IDEA_ID/argument/:ARG_ID/vote
toggle the current users vote for this argument

DELETE /api/site/:SITE_ID/idea/:IDEA_ID/argument/:ARG_ID
delete one argument

GET request zijn public, de anderen alleen voor admin en de eigenaar

TODO

Algemeen TODO